شرکت بازرگانی نیکان تنها نماینده رسمی

محصولات ایندزیت ،اکسپریال ،آریستون و شولتز درایران،قرین به دو دهه فعالیت با هدف مشتری مداری ، عرضه معتبر ترین کالاهای لوازم خانگی و ارائه خدمات پس از فروش با استاندارد وکیفیت بالا، پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد.

مشتریان

فیلتر های دستگاه با مواد غذایی کثیف مسدود شده است.

شیلنگ خارجی آب خم شده است.برای حل مشکل باید فیلترها را جدا کنید و خارج از دستگاه با استفاده از یک برس نرم زیر آب شستشو  و تمیز گردد.برای کنترل شیلنگ خروجی دستگاه را جلو بکشید و و ضعیت شیلنگ خروجی را بررسی نمایید.

تنظیمات مایع جلادهنده خیلی زیاد می باشد .درب قسمت مایع جلا دهنده راباز کنید و درجه داخل آن را کاهش داده و مجددا تست نمایید.

درب محفظه نمک به خوبی بسته نشده است.

تنظیم محفظه نمک به خوبی انجام نشده است(کم است)مقدار تنظیم متناسب با سختی آب منطقه شما نمی باشد.

تنظیمات مایع جلا دهنده بر روی حداقل می باشد و یا مایع جلا دهنده تمام شده است.

احتمال دارد آب قطع باشد.

شیر آب کنترل شود .احتمال دارد بسته باشد.

شیلنگ ورودی آب احتمالا خم شده است و مسدود می باشد.

در محل اتصال شیلنگ ورودی به پشت دستگاه و شیر آب فیلتر کوچکی قرار دارد و احتمال دارد بر اثر رسوب آب مسدود شده باشد .شیلنگ را باز کرده و فیلتر راتمیز نمایید.

تنظیمات مایع جلا دهنده کم می باشد وباید افزایش داده شود و یا مایع جلادهنده تمام شده است.

چیدن ظروف  صحیح  نیست.

برنامه انتخاب شده با حجم و مقداری کثیفی ظروف تناسب ندارد.

حجم ظروف خیلی زیاد می باشد.به صورتی که آب به راحتی به همه قسمت های ظروف پاشیده نمی شود.

بازوهای آب پاش به راحتی نمی چرخند به ظروف گیر می کنند.

فیلتر دستگاه کثیف یا مسدود می باشند.

مقدار مواد شوینده خیلی زیاد یا مواد شوینده غیر استاندارد می باشد و کف اضافه ایجاد شده است.

برنامه انتخاب شده فاقد خشک کن می باشد.

با استفاده از یک قاشق چوبی نمک درون محفظه رابه خوبی هم بزنید.

تا 5مرحله بعد از ریختن نمک احتمال داردچراغ مخصوص نمک روشن بماند که طبیعی می باشد.

در صورتی که  بعداز مراحل فوق همچنان چراغ نمک روشن بود باخدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

ظروف به صورت صحیح چیده نشده است .آب پاش با ظروف برخورد می کنند.

از مواد شوینده خیلی زیاد استفاده شده و یا مواد شوینده غیر استاندارد می باشد .این حالت سبب ایجاد کف زیاد در دستگاه شده و صدای غیر استاندارد تولید می کند.

فقط با گارانتی خدمات طلایی نیکان

محصولات ایندزیت ،اکسپریال ،آریستون و شولتز درایران، قرین به دو دهه فعالیت با هدف مشتری مداری ، عرضه معتبر ترین کالاهای لوازم خانگی و ارائه خدمات پس از فروش با استاندارد وکیفیت بالا، پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد.