شرکت بازرگانی نیکان تنها نماینده رسمی

محصولات ایندزیت ،اکسپریال ،آریستون و شولتز درایران،قرین به دو دهه فعالیت با هدف مشتری مداری ، عرضه معتبر ترین کالاهای لوازم خانگی و ارائه خدمات پس از فروش با استاندارد وکیفیت بالا، پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد.

مشتریان

احتمال دارد از پودر دستی به جای مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده شده باشد.توجه نمایید فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید.

مقدار مواد شوینده نسبت به حجم و کثیفی لباس ها خیلی زیاد است.

البسه داخل دستگاه از جنس الیاف مصنوعی (تور و غیره )می باشد. به هنگام شستشوی الیاف مصنوعی باید مقدار مواد شوینده را کاهش داد.

فیلترشیلنگ تخلیه و مجرای فاضلاب  باید کنترل گردند.زیرا احتمال دارد مسدودشده و آب به راحتی تخلیه نشده باشد.

طول شیلنگ تخلیه خیلی زیاد می باشد.

در صورتی که شیلنگ تخلیه به زیر سینک وصل شده باشد احتمال برگشت آب کثیف یا تمیز وجود دارد.

توجه نمایید شیلنگ تخلیه در پشت دستگاه باید حدود90سانتی متر ارتفاع داشته باشد پس باید با شیب ملایم به اتصال زیر سینک متصل شود.

شیر آب رابررسی کنید ممکن است بسته باشد.

شیلنگ ورودی آّب احتمال دارد پیچ خورده و مسدود باشد.

در محل اتصال شیلنگ به پشت دستگاه (شیر برقی)فیلتر کوچکی قرار دارد .احتمال دارد بر اثر رسوب مسدود شده باشد.شیلنگ را جدا کرده و فیلتر را تمیز نمایید.

احتمال دارد آب قطع شده باشد.

ارتفاع شیلنگ تخلیه کم می باشد.این شیلنگ باید حداقل 60سانتی متر و حداکثر 90سانتی متر ارتفاع داشته باشد.شیلنگ تخلیه بیش از حد داخل فاضلاب  فرو رفته است.شیلنگ تخلیه باید به اندازه ای داخل لوله فاضلاب باشد که به هنگام تخلیه سر شیلنگ داخل آب قرار نگیرد.

در صورتی که شیلنگ تخلیه به زیر سینک وصل شده باشد احتمال برگشت آب تمیز یا کثیف وجود دارد.توجه نمایید شیلنگ تخلیه در پشت دستگاه بایدحدود 90سانتیمتر ارتفاع داشته باشد پس با شیب ملایم به اتصال زیر سینک وصل شود.

شیربرقی دستگاه خراب می باشدو به هنگام خاموش بودن آب را کاملا قطع نمی کند.در این حالت باید با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

برنامه انتخاب شده با جنس و یا میزان کثیفی البسه تناسب ندارد. با استفاده از دفترچه راهنما برنامه مناسب راانتخاب نمایید.

مقدار مواد شوینده با میزان کثیفی البسه تناسب ندارد.با توجه به میزان کثیفی و جنس البسه ،مواد شوینده را کاهش یا افزایش دهیدو از مواد شوینده استاندارد استفاده نمایید.

فیلتر شلنگ تخلیه باید کنترل گردد زیرا احتمال دارد مسدود شده باشد و آب کثیف  به راحتی تخلیه نشود.

در صورتی که دستگاه شما از نوع خشک کن حرارتی صد در صد باشد و شما از برنامه خشک کن حرارتی آن استفاده کرده باشید گرم بودن لباس ها طبیعی می باشد.در صورتیکه از برنامه خشک کن حرارتی استفاده نکرده اید باید البسه سرد باشند.

شیر آب را کنترل نمایید زیرا احتمال دارد دستگاه اشتباها به آب گرم وصل شده باشد .در صورتی که موارد فوق را کنترل نمودید ومشکل حل نشد با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل فرمایید.

احتمال دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد، درب راباز کنیدو کاملا ببندید .

دکمه start  رابه  خوبی فشار نداده اید مجددا امتحان کنید.

احتمال داردکه حالت تاخیر در شستشو را فعال کرده باشید، در این حالت باید دستگاه را ابتدا ریست کرده و مجددا برنامه مورد نظر را اجرا نمایید.

شیر آب را کنترل کنید ممکن است بسته باشد.

از مواد شوینده به مقدار خیلی زیاد استفاده شده است.

از مواد شوینده نامناسب (مخصوص شستشو با دست)استفاده شده است.

دستگاه ترازنمی باشد.بایدبااستفاده ازپایه های جلویی دستگاه راترازنمود.

برنامه یا دورخشک کن انتخاب شده باالبسه داخل دستگاه تناسب ندارد.البسه راباتوجه به جنس تفکیک نمایید وبرای شستشوازبرنامه مخصوص آن استفاده نمایید.برای شستشوی البسه معمولی ازسرعت خشک کن 800 الی 1000استفاده نمایید.

فیلترشیلنگ تخلیه ومجرای فاضلاب بایدکنترل گردد زیرا احتمال دارد مسدودشده وآب به راحتی تخلیه نشده باشد. فیلتررابازودرصورت نیازتمیزنمایید،دستگاه راجلوکشیده وشیلنگ خروجی دستگاه رادروضعیتی قراردهیدکه تحت فشارنباشدویاپیچ نخورده باشد.

دستگاه به کابینت ودیوارهای طرفین وکابینت بالا بیش ازحدنزدیک واحتمالاًچسبیده است.

فقط با گارانتی خدمات طلایی نیکان

محصولات ایندزیت ،اکسپریال ،آریستون و شولتز درایران، قرین به دو دهه فعالیت با هدف مشتری مداری ، عرضه معتبر ترین کالاهای لوازم خانگی و ارائه خدمات پس از فروش با استاندارد وکیفیت بالا، پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد.